Tam, James

Share         

Our Team

​Research Fellows

Dr. Zhang Xiaohong
Dr. Hemu Xinya
Dr. Antony Kam
Dr. Loo Shining


Current PhD Students

Huang Jiayi
Ng Yan Ling
Stephanie Victoria Tay Choo Gek
Liew Heng Tai
Chen Yu
Chan Ning-Yu
Hong Liang
Shaun Tan Jun Hao
Tang Fan
Lim Ching Koon


Project Officer

Yee Lee Choo


Alumni

Dr. Nguyen Kien Truc Giang
Dr. Liao Ying
Dr. Wang Shujing
Dr. Nguyen Quoc Thuc Phuong
Dr. Arnab Datta
Dr. Liew Chong Wai
Lim Juan Mei
Icho Yichao Zhou
Dr. Qiu Yibo
Dr. Nguyen Thi Kim Ngan 
Dr. Tan Wei Liang
Dr. Shruthi Kini
Dr. Geet Kumari
Dr. Li Binbin
Prof Tam's Lab HD Photo.jpg